Hudební obory

Naše škola nabízí celou škálu hudebních oborů, na které můžete své děti přihlásit. 

Již předškolní děti od věku 5ti let mohou navštěvovat Estetickou přípravnou výchovu (EPV). Jedná se o kolektivní předmět, kde se děti hravou formou seznamují nejen se základy hudby, ale věnují se i výtvarným a tvořivým činnostem. Postupně se děti (i rodiče) ve škole "rozkoukají" a získávají přesnější představu, kterým uměleckým směrem se děti budou dále ubírat, případně na jaký nástroj by se chtěly učit hrát. 

Od 6ti let mohou děti navštěvovat další kolektivní předmět: Přípravnou hudební výchovu (PHV). Ta může, ale nemusí navázat na předchozí PEV. Od pololetí tohoto roku už můžou některé děti začít hrát na vybraný nástroj, pokud už mají vybráno a kapacita pedagogů to dovoluje.

Pro uchazeče od 7 let navazuje Základní studium I. a II. stupně. 

V základním studiu má žák každý týden svoji individuální hodinu, kde se učí se svým učitelem hrát na hudební nástroj či zpívat.        K tomu navštěvuje kolektivní předmět Hudební nauka. Zde se kromě znalosti not a hudební teorie rozvíjí také cit pro rytmus a zpěv a žák získává celkový vhled do uměleckého světa. 

Dalšími předměty, které může navštěvovat (a které jsou "v ceně" hlavního oboru), jsou: Hudební pohádka a  Pěvecký sbor.

S přibývajícími schopnostmi se žáci zapojují také do Komorní a Souborové hry.