O naší škole

Naše škola poskytuje žákům možnost získávat základy a rozvíjet se v uměleckých oborech. To vše navíc v přátelském, takřka rodinném prostředí. 

Hudební obor nabízí výuku hry na celou škálu hudebních nástrojů. Kromě sólové hry pěstujeme hru komorní a souborovou, protože víme, že čím více je hráčů, tím je zážitek z muzicírování intenzivnější.

Ve výtvarném oboru mohou děti rozvíjet svoji kreativitu a fantazii pomocí zvládnutí základů nejrůznějších výtvarných technik. Škola disponuje vlastní keramickou dílnou.

Nejmenší děti (od pěti let) mohou navštěvovat kolektivní předmět  Přípravná estetická výchova.

Samozřejmostí je, že se žákům věnuje tým plně kvalifikovaných učitelů.

I když se snažíme rozvinout maximálně potenciál každého jednotlivce, zároveň podporujeme u dětí smysl pro spolupráci a schopnost radovat se z úspěchu druhých.

Naše ZUŠ je nedílnou součástí kulturního života města Dubí. V průběhu celého roku mají děti možnost vystupovat na mnoha akcích a koncertech, probíhá spolupráce mezi hudebním a výtvarným oddělením.

Účastí na nejrůznějších soutěžích získávají děti nové podněty a motivaci pro další práci, mohou zde také porovnat své schopnosti s ostatními. 

Škola má také pobočku na ZŠ v Proboštově a spolupracujeme s MŠ ve Mstišově.

 

Tak tedy – Vítejte v ZUŠ Dubí!