Přihlášení do ZUŠ

Žáci jsou do ZUŠ přijímáni na základě podání Přihlášky a vykonáním Talentové zkoušky. Jedná se o osobní pohovor, kdy jsou zjišťovány základní předpoklady pro studium uměleckých oborů, zájemci o výtvarný obor předloží své práce. 

Zápis na další školní rok probíhá obvykle v červnu, hlásit se uchazeči mohou ještě i v září daného školního roku, ovšem pouze do naplnění kapacity školy i jednotlivých učitelů. 

On-line přihláška zde