Školné (úplata za vzdělání)

Úplata za vzdělání 

  • jedná se o příspěvek, ze kterého je hrazen celý provoz školy bez nákladů na mzdy
  • platí se vždy za celé pololetí (září - leden; únor - červen)
  • termín splatnosti jsou: 30. 9. za první pololetí / 28. 2. za druhé pololetí
  • příspěvek lze uhradit buď v hotovosti v kanceláři školy, přednostně však na účet školy
  • o přesné výši a všech náležitostech platby jsou rodiče informováni e-mailem

 

Předpis pro jednotlivé obory: 

VÝTVARNÝ OBOR 

Výtvarný obor (samostatně):       1 400,- Kč/ pololetí

Výtvarný obor (současně s HO):      600,- Kč/ pololetí

 

HUDEBNÍ OBOR (přípravně obory):

EPV (od 5ti let):                                              1 250,- Kč/ pololetí

EPV + 0,5 indiv. výuka na nástroj/zpěv:         1 700,- Kč (zvýhodněná sazba)

 

PHV (od 6ti let):                                              1 250,- Kč/ pololetí

PHV + 0,5 indiv. výuka na nástroj/zpěv:        1 700,- Kč  (zvýhodněná sazba)

 

HUDEBNÍ OBOR (základní studium)

Hra na nástroj, zpěv (1 hod. týdně + HN):      2 250,- Kč/ pololetí

Hra na nástroj, zpěv - (2. obor u žáka):             1 750,-  Kč (zvýhodněná sazba)

 

Komorní hra, Pěvecký sbor (bez hl. oboru):      600,- Kč/ pololetí