Výtvarný obor

Studium výtvarného oboru zahrnuje dva předměty: Výtvarnou tvorbu a Výtvarnou nauku. 

Žáci se zde postupně seznamují s nejrůznějšími výtvarnými technikami a to jak teoreticky (studiem základů dějin umění) tak prakticky. 

Pracují s nejrůznějšími materiály včetně keramické hlíny. Jelikož škola disponuje keramickou dílnou, své výrobky si žáci  mohou naglazovat a nechat vypálit přímo ve škole...  

V hodinách pracují děti nejen samostatně, ale i ve skupinách na společných projektech.

Probíhá aktivní spolupráce mezi výtvarným a hudebním oborem.